I en artikel i SVD varnar man för höjda elpriser till följd av reaktorstopp.

Stoppen beror på underhållsarbete dragit ut längre på tiden. Anledningen till underhållen beror på att man bygger ut kapacitet på de nuvarande reaktorerna enligt Anders Österberg, informationschef vid Oskarshamnsverken, OGK. Att man tvingas bygga ut kapacitet på reaktorer som är i drift istället för att driftsätta nya beror på det förbud som finns mot att anlägga nya reaktorer. Man tvingas därför att bygga ut de reaktorer som redan finns för att öka energiproduktionen samtidigt som man inte överskrider det max antal reaktorer som får finnas i Sverige.

I ett land där vinter och kyla är ett återkommande scenario som driver upp elpriserna – varför finns inte den politiska viljan att trygga elförsörjningen under vintertid?
Varför inte tillåta elbolagen att anlägga nya mer effektiva reaktorer som förbrukar mindre bränsle och ger mindre kärnavfall? Därefter skulle man kunna stänga äldre reaktorer i takt med att man tar nya i drift.
Dessa frågor är några av de vi undrar över på EL.nu .

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply