Elutbytet med våra grannländer är en viktig del för att trygga elförsörjningen i Sverige. På så vis kan vi samarbeta med andra länder och trygga varandras elförsörjning.
En tanke med elutbyte är att vi ska kunna sälja el vid överproduktion och importera från våra grannar när vi har större behov. I realiteten är vår elproduktion underdimensionerad och vi tvingas köpa dyr el som driver upp elpriserna.

”Vad händer då när man står vid en fyrvägskorsning och alla vill åka samtidigt? ”

Många kommer ihåg vinterns skenande elpriser då svenska elkonsumenterna periodvis fick betala 15kr per kilowattimma. En bidragande anledning är att man  monterat ned kärnkraften i takt med att energibehoven ökat.  Den största orsaken till det extrema elpriset var att man i Norge dragit ned på överföringen till Sverige, skriver forskarna Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås  i DN. Ett tecken på att vi inte har tillräckligt med egen produktion utan måste förlita oss på andra länder.

Forskarna skriver att agerandet utav stamnätsoperatören Statnett borde prövas inför internationell domstol. Detta eftersom de medvetet dragit ner på elöverföringen för att skydda nationella intressen. Det var inte första gången som detta skedde och det lär inte vara sista gången. Vi svenska elkonsumenter får nog räkna med att priserna går upp även den kommande vintern

Varför har vi då i Sverige ett högt pris på el medan våra grannländer exporterar dyr el till oss? En anledning är den energipolitik där man å ena sidan velat övergå på mer alternativa opinionsbildande ”miljövänliga” elalternativ samtidigt som Sveriges regering ställer för få krav på våra kraftbolag samtidigt som man säljer av statliga elbolag till utländska stater.

Även Finland, majoritetsägare av Fortum har stängt ned elförbindelser till Sverige eftersom nationella intressen sätts framför svenska elpriser. Redan 2001 stängdes Finlandskabeln med hänvisning till att elförsörjningen var ansträngd i vinterkylan. Man valde dock att fortsätta leverera el till Polen via Polenkabeln, troligtvis för att hjälpa sin granne att inte bli beroende av rysk elförsörjning – något som Ukraina bistert fick erfara för något år sedan.

Vi på EL.nu uppmanar Sverige att föra en miljövänlig politik som även tar hänsyn till att trygga svenska intressen för både privatpersoner och företag. Även Expressen tog upp denna fråga men i den artikeln nämner man knappt att det är vårat eget fel att vi har underdimensionerad elkraft. Vi kan inte gå över från kärnkraft utan att ha ett viabelt alternativ där utbyggnationen av stamnät och kraftförsörjning sker med hänsyn till svenska förhållanden, inte baserat på vad som bestäms i Bryssel.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply