Efter klagomål från Danmark och andra länder som tyckte att Sverige gynnats för mycket av sin geografiska position och enhetliga taxa över hela landet så föreslår EU att Sverige nu måste dela upp sina elnät i 4 olika zoner.
På så vis kommer elpriset i de sydliga delarna av Sverige att närmare efterspegla marknadspriserna som de andra ländernas el-operatörer handlar efter mellan varandra i  dessa regioner.

Sverige har tidigare haft ett enhetligt pris där alla får betala lika mycket för el oavsett tillgång och efterfrågan. Det betyder att alla får dra sitt strå till stacken för att priserna ska vara jämna över hela landet, något som industrier i norr inte tyckt varit helt rättvist. Samtidigt som man stängt kärnkraftverk i söder har man förlitat sig på elproduktion från norr för fortsatta låga priser. Något som gjort att industrierna i norr fått högre priser än om marknadspris gällt. Som litet plåster på såren har man dock haft små skattelättnader på energiskatten under åren.

Enligt det förslag som framförts för regeringen ska Skellefteälven vara en av gränserna dår Norrland från Dalälven och uppåt blir två områden.

– Troligen blir elströmmen billigare i norr jämfört med södra Sverige. Men överlag tror vi elen blir dyrare och konkurrensen sämre, säger Johan Önell, VD för Telge energi och ordförande i Oberoende elhandlare.

Kritik har inte låtit vänta på sig. Från förslag till genomförande har gått snabbt, redan 2011 kan det införas om beslut av regering och riksdag tas vid årsskiftet.  De som är mest kritiska till förslaget är elhandlare och elproducenter. Bolagen hävdar att det är konsumenterna som får svårare att välja vart de kan köpa el ifrån och att detta kanske slår ut de små elbolagen. Frågan är om inte oron egentligen beror på att man nu tvingas bygga ut elproduktion i söder när man inte lika enkelt kan ta elkraft från norr.

Förslaget om zonindelning kan ge dyrare el i korta loppet men kan även vara det startskott som triggar ökad utbyggnad i söder.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply