Nu har en ny rapport från FN:s atomenergiorgan IAEA publicerats som omnämns av bland annat tidningarna SVD ,Expressen , Sydsvenskan, GP och DN . Medierna får rapporten att låta som om Sveriges kärnkraftverk är ”dålig”.
”I fjol kunde de svenska kärnkraftverken bara leverera 63 procent av sin kapacitet. Och det innebär att den svenska kärnkraften fungerar sämst i Europa, enligt statistik från FN:s atomenergiorgan IAEA.”
Källa: DN.se

Snarare kan man väl säga att energipolitiken gjort att den är undermålig och borde byggas ut på helt annat vis. Men eftersom regeringen följer den tidigare omröstningen att kärnkraften ska avvecklas så har de förbjudit nya kärnkraftanläggningar.
Detta skapar en moment 22 situation när elproduktionen i Sverige måste ökas i en tillräcklig takt för att trygga elförsörjningen. Enda sättet för elbolagen att kringå reglerna när man inte får bygga nytt är att istället uppgradera och modernisera de nuvarande reaktorerna.
Under tiden när omfattande arbeten sker så måste man stänga ned reaktorn och detta påverkar den statistik som IAEA för över världens kärnkraftverk.
Hade regeringen istället valt att tillåta nybyggnation eller sätta en gräns på maxantal reaktorer som får vara i drift hade man kunnat bygga reaktorer parallelt som de gamla är i drift. Detta skulle förmodligen kräva en ny folkomröstning.

Nu har en ny rapport från FN:s atomenergiorgan IAEA publicerats som omnämns av bland annat tidningarna SVD och DN . Medierna får rapporten att låta som om Sveriges kärnkraftverk är undermålig.
”I fjol kunde de svenska kärnkraftverken bara leverera 63 procent av sin kapacitet. Och det innebär att den svenska kärnkraften fungerar sämst i Europa, enligt statistik från FN:s atomenergiorgan IAEA.”Källa: DN.se
Anledningen är en helt annan. Eftersom regeringen följer den tidigare omröstningen att kärnkraften ska avvecklas så har de förbjudit att nya kärnkraftverk byggs.
Detta skapar en moment 22 situation när elproduktionen i Sverige måste ökas i en tillräcklig takt för att trygga elförsörjningen. Enda sättet för elbolagen att kringå reglerna när man inte får bygga nytt är att istället uppgradera och modernisera de nuvarande reaktorerna.
Under tiden när omfattande arbeten sker så måste man stänga ned reaktorn och detta påverkar den statistik som IAEA för över världens kärnkraftverk.
Hade regeringen istället valt att tillåta nybyggnation eller sätta en gräns på maxantal reaktorer som får vara i drift hade man kunnat bygga reaktorer parallelt som de gamla är i drift. Detta skulle förmodligen kräva en ny folkomröstning.

5 Responses to “Sveriges kärnkraft sämst i Europa”

 1. on 28 okt 2010 at 08:15Hansson

  Under förra mandatperioden gjorde regeringen det möjligt att ersätta en gammal realtor med en ny. De satte också ett maxtak på tio reaktorer vilket är det vi har idag. Det är alltså exakt vad du önskar i denna post!

 2. on 28 okt 2010 at 09:28EL punkt NU

  Det betyder fortfarande att vi har ett maxtak.
  Vi har redan 10st i drift – det går alltså inte att bygga nytt utan att stänga ned gamla. Återigen en moment22 situation om inte regeringen tillåter att en ny byggs medan en gammal fortfarande är i drift.

  Om detta ändrats får du gärna peka på vart det sägs.

 3. on 28 okt 2010 at 10:04el-lös

  Grundfelet är fortfarande att kraftproduktionen är en oligopolmarknad med ett sjukt prissättningssystem. Eftersom kraftproducenterna tjänar mest pengar vid elkraftsbrist kommer det alltid att bli så – på ett eller annat sätt. Ingen har väl fortfarande kvar villfarelsen att den fria marknaden vill ge låga priser till konsumenterna. Självklart skall och vill de i första hand maximera sin egen vinst.

 4. on 28 okt 2010 at 10:30Klas2k

  Ett problem har ju också varit den s.k. ”tankeförbudslagen” – vilket tillsammans med avvecklingsplanerna 2010, har gjort att ingen vågat investera i kärnkraft eller hålla verken i skick (dom skulle ju ändå bort !?).
  Så nu när verkligheten hinner ikapp måste allt göra på en gång, vilket tyävrr innebär driftstopp.

  Men nu är många verk, tex Oskarshman, upprustade så förhoppningsvis förbättras driftstatistiken rejält framöver

  /K

 5. on 28 okt 2010 at 10:37EL punkt NU

  Delvis kan det vara så att man gärna håller priser höga. Men som kommenterare 4 skriver så vågar ingen investera i helt nya kärnkraftverk när risken är stor för att de måste läggas ned inom de närmsta åren.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply