Att vattenkraften haft stor betydelse för svensk industri är det ingen som förnekar.

Det är en naturresurs som vi i Sverige kan skatta oss lyckliga att vi har.Om oljan och kolet börjar tryta så kommer vattenkraft (och vindkraft) ha stor betydelse för vilka länders energiförsörjning som kan säkras.

Även vattenkraften har avigsidor. Den största frågan är effekten på naturen som inte är helt utredd. I dagens Kina så bygger man världens största elkraftverk – The Three Gorges Dam . På Discovery och Nature varvas dokumentärer om vilken storslagen ingenjörskonst det är med dokumentärer om effekterna på naturen och befolkningen runtomkring. Stora arealer land läggs under vatten och miljoner människor får flytta till fördel för elproduktion för den stora majoriteten som gynnas.

Man ska inte glömma att vi i början på seklet också gjorde samma val.Elproduktion för den stora massan gick före eventuella konsekvenser för natur och boende.

Skog och mark lades under vatten och de bofasta fick oftast en liten ersättning för den mark de förlorade, idag hade man knappast tyckt att ersättningen stod i proportion med de stora summor pengar elbolagen tjänar.

Nuförtiden tycker vissa att staten gör om samma handling genom att sälja ut de statligt ägda elbolagen och naturresurser till utlandet.
Vad tycker du?

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply