I en insändare till lokaltidningen ”Mitt i” skriver Olle Lundberg, fysikstuderande och förbundsstyrelseledamot Ung Vänster följande:

”Kärnkraften har förvandlats. Den har under den här mandatperioden blivit mer miljövänlig, efter som den inte bidrar till den globala uppvärmningen. Det är som att valet just nu står mellan att antingen smälta polarisarna eller att gräva ner hundratals ton radioaktivt avfall i marken varje år och samtidigt utsätta de som bryter uran för ökad cancerrisk.
En gång i tiden kanske valet stod mellan kärnkraft eller kolkraft – idag gör det definitivt inte det.
Vindkraftekniken har idag kommit tillräckligt långt så att man skulle kunna ersätta kärnkraften i princip med bara vindkraft till 2020, om den politiska viljan och investeringarna fanns.
I många länder som Tyskland, Danmark och Spanien producerar man redan idag mångdubbelt mer el med vindkraft än Sverige, trots sämre geografiska förutsättningar. Valet står alltså idag inte mellan pest eller kolera – utan mellan miljöfarlig kärnkraft och miljövänlig vindkraft. Det valet borde vara tämligen enkelt. ”

Vad Olle Lundberg inte belyser är varför dessa länder som omnämns skulle ha sämre geografiskt läge.
Dessa länder har större del öppen mark vilket gör det mer kostnadseffektivt. Att säga att dessa länder producerar mer vindkraft än Sverige får det att låta som om vi hamnat på efterkälken i miljöfrågorna.
Detta anser jag inte stämmer, man får även försöka komma ihåg att de länderna har högre elkonsumtion och nyttjar även i stora mängder kolkraft.
Att vi nyttjar mindre vindkraftverk bör ändå vägas upp av det faktum att vi har större möjligheter att nyttja vattenkraft – vilket vi gör.

Jag anser inte att vi inte bör fortsätta  bygga ut vindkraft men vi bör göra det på ett sätt så att vi inte gör om samma misstag som gjordes i början då vattenkraften byggdes ut. Oavsett hur mycket tekniken gått framåt med vindkraft så får man nog inse att kostnaden för att bygga en vindsnurra är så pass hög att det i dagens läge inte är möjligt att bygga ut vindkraften i den takt det behövs för att ersätta andra energikällor, iallafall inte till 2020. Om någon vet hur detta skulle kunna ske får ni gärna kommentera denna debattartikel.
Andra miljöaspekter om vindkraftens inverkan på djurliv så som t.ex.  fåglar har ännu inte utretts helt. Man tror även att det lågfrekventa bullret som vindkraft orsakar kan ha negativ påverkan på insekter.

Kärnkraft är något som alltid har politiska undertoner och är ett hett ämne men vi får ändå inte glömma att utvecklingen inom kärnkraft. Effektivare nyttjande av bränslen och mindre miljöfarligt spill kanske gör att kärnkraften blir vår renaste energikälla många generationer framåt

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply