Expressen och Sydsvenskan skriver man att medelpriset vid Nordpol är uppe i 74,8öre per kilowattimma. Det är en höjning med 40% denna vecka.

I kombination med förbud mot nya kärnreaktorer och avvecklingshot av de nuvarande är oron för vinterns kyla anledningen till de höjda priserna. Tydligen blev detta återigen en överraskning för svenska elbolag som chockhöjer priser.

Södra Sverige får dessutom ytterligare prispåslag på grund av den nya zonindelningen.

Är detta en anledning till att binda elavtalet? Nej, statistik visar att priset över ett år ger lägre totalpris över hela året.

One Response to “Medelpris på nordpol uppe i 74,8 öre per kilowattimma”

  1. on 03 jan 2011 at 06:59Elon

    Det som trots allt förvånar en luttrad och snart utblottad elkonsument, som mig själv, är att detta vansinne får fortgå år efter år utan att ansvariga politiker lyfter ögonbrynen det minsta. Självklart ska elmarknaden vara reglerad och styrd genom lagstiftning, då själva idén med en avreglerad elmarknad inte kan fungera i verkligheten. Att låta stora leverantörer av en viss produkt, som vi alla behöver och som inte går att få tag i på annat sätt än genom deras försorg, få sätta priset på denna produkt är fullkomligt befängt. En 5-åring kan ju räkna ut vad som händer då! Alla typer av monopol ska förbjudas, om det inte gagnar oss konsumenter menligt. En reglering skulle dessutom motverka att man får högt blodtryck varje gång man ser kraftbolagens direktörer slå sig för bröstet och tycker sig ha varit ”duktiga”! Man vill bara spy! Vi elkonsumenter måste agera tillsammans och kräva reglering av priserna! NU!

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply