E24 rapporterar man att årets elpris blir det högsta på 15 år sedan marknaden avreglerades 1996 och de lär bli högre. Samtidigt står två av kärnkraftverken stilla och man verkar inte ha någon aning om varför tills undersökningar avslutats. Det är oklart om de kommer komma igång inom kort.

Inte så konstigt att att elbolagen fått kritik för sin okunskap och brist på kompetens. En artikel i Huvudstadsbladet av den finländske kärnkraftsveteranen Magnus von Bonsdorf, tidigare vd för kraftbolag i Finland, tillsammans med Lars G Larsson, tidigare generaldirektör för kärnkraftsinspektionen, säger att de svenska ägarna av kärnkraftverken brister i engagemang vad gäller driften och säkerheten.  Enligt de båda experterna så är de svenska kärnkraftverken fortsatt säkra, men motivationen hos personalen har minskat i takt med högre krav på vinster, och risken för tillbud samt medföljande driftstopp har ökat.

2 Responses to “Dyraste elpriset på 15 år och det lär bli högre”

 1. on 02 dec 2010 at 07:56Ingvar

  Vem kan kolla om det så klarälven har massor att prudesera tror inte på dom så kallade prognoserna

 2. on 15 dec 2010 at 11:52bengt

  De sista 25 åren har elpriset ökat med 600 procent trots att inga större nyinvesteringar i ny elproduktion genomförts under perioden i Sverige.

  RelateratEfter avregleringen 1996 har elpriset ökat med 150 procent trots att konsumentprisindex under samma period endast ökat med 15 procent. Hur kan detta vara möjligt?

  Genom bildandet av Nordpool ägt av de nordiska stamnätsoperatörerna, danska Eltra, norska Statnett, finska Fingrid, svenska Svenska Kraftnät samt danska Elkraft System öppnade vi vår elmarknad och började sälja billig el till företag och grannar samtidigt som vi importerar dyr kolkraft från Danmark och framför allt Polen till våra hushåll. Mellanskillnaden mellan vår billiga el och den importerade dyra kolkraftselen hamnade hos de korsägande via elproduktion sammanväxta företagen EON, Fortum och statligt ägda Vattenfall som tillsammans äger den svenska elproduktionen.

  En gigantisk förmögenhetsförflyttning har sedan genomförts från elkonsumenter till elföretagen.

  Kan vi göra något åt situationen?

  Svaret är nej och förklaringen är följande. Bygger vi ny vattenkraft, kärnkraft (privatägd) eller förnyelsebar energi så kommer elkonsumenten ändå få betala det högre elpriset grundat på kolel eftersom marknadsaktörerna inte vill sluta med denna marknadsmanipulerade lönsamma verksamhet. Den billiga elen exporteras och dyr el importeras och vi får betala samma pris oavsett utbyggnad.

  Att våra politiker är tysta beror på att 50 procent av elpriset är skatt och med högre elpris blir det mera intäkter för staten. Vi elkonsumenter är enligt min uppfattning grundlurade trots att vi har största andelen förnyelsebar energi i Europa men ändå tvingas vi betala höga elpriser för importerad kolkraftsproducerad el.

  Vinsterna hos elproducenterna är gigantiska och hos Vattenfall har, beroende på kraftlösa icke styrande politiker, övervinsterna investerats i kärnkraft och kolkraft (200 miljarder kronor av våra pengar) i Europa och vi i Sverige har skapat ett statligt ägt företag som via sitt ägande släpper ut mest CO2 av samtliga energiföretag i Europa. Är det en kommande svensk miljölinje?

  I valrörelsen har inget parti vågat ta i denna fråga trots att elpriset både äter upp erhållna lönehöjningar och även påverkar inflationen negativt.

  Energifrågan är en mycket viktig valfråga både nationellt och lokalt och det skulle vara uppfriskande att få information om hur vi elkonsumenter positivt kan påverka våra elkostnader i framtiden utan att få standardsvaret – förbruka mindre el .

  Vart femte hushåll har efter vintern haft svårigheter att betala sina elräkningar och ingen ansvarsfull person reagerar. Vi har haft kalla vintrar tidigare så detta är inget nytt utan det nya är att vi är grundlurade och utsatta för en monopolstyrd förmögenhetsförflyttning från elkonsument till elproducent utan konkurrens via våra elpriser.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply