Isstorm i Sverige!

Det är mörkt ute på gatorna och bilar står huller om buller. Temperaturen är bara kring 0-strecket men det regnar och blåser kraftigt. Det kalla regn som når marken fryser direkt och lägger sig som ett lager is överallt. Luftburna kraftledningar har blivit så spröda av den tunga isen att de i blåsten gått av.
Redundanta kraftnät har man inte byggt i stor omfattning sedan kalla kriget och elförsörjningen slås ut över stora områden samtidigt. Sverige har drabbats av en såkallad is-storm.

Telefon- och bredbandsnäten är nere men det spelar föga roll när man inte har någon el hemma. Informationen når i bästa fall ut till människor genom radio.Vissa som har tur har gett sig av från storstäderna till hus eller stuga i norr där man fortfarande har en vedeldad ugn. I storstadsregionerna får man i bästa fall förlita sig på fjärrvärmenätet eller oljeeldade hus. Många har dock direktverkande eluppvärmning i hemmen och temperaturen sjunker snabbt. Det börjar bli kritiskt.

De enda upplysta husen i städerna är sjukhusen som fortfarande går på reservkraft. De flesta sjukhus är fullbelagda och beväpnade vakter motar bort människor som förtvivlat vill ta sig in i värmen.

Berättelsen ovan kunde ha varit sanning om än med låg chans. Isstormar har av Krisberedskapsmyndigheten och Totalförsvarets forskningsinstitut framhållits som en risk, som svenska samhället bör planera för. Tyvärr verkar man prioritera avveckling av kärnkraft och hög vinst för elbolag framför samhällets bästa.Senaste isstormen som drabbade Sverige var 1921 men det kommer ske förr eller senare igen. Nyligen så drabbades vissa delar av Ryssland av sådan storm stora konsekvenser för samhälle och infrastruktur.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply