Category Archive for 'EL och elmarknaden i nyheterna'

ELpris påväg upp igen?

I en artikel i SVD varnar man för höjda elpriser till följd av reaktorstopp.

Stoppen beror på underhållsarbete dragit ut längre på tiden. Anledningen till underhållen beror på att man bygger ut kapacitet på de nuvarande reaktorerna enligt Anders Österberg,