Tag Archive for 'elpris'

Elutbytet med våra grannländer är en viktig del för att trygga elförsörjningen i Sverige. På så vis kan vi samarbeta med andra länder och trygga varandras elförsörjning.
En tanke med elutbyte är att vi ska kunna sälja el vid överproduktion …

Grön och dyr el eller billig och smutsig ?

Är det alltid sant att grön el är dyr? Nej, det behöver inte vara så. Snart kommer el.nu publicera en mängd artiklar om hur du väljer elbolag, hur du räknar ut …